[Ályktun] UJ átelur ráðherra vegna stóriðjuáforma

Ungir jafnaðarmenn átelja ráðherra Samfylkingarinnar harðlega fyrir að stuðla að tveimur nýjum álverum á Íslandi og ganga þar með gegn stefnu flokksins í umhverfismálum. Um leið ítreka UJ andstöðu sína við frekar uppbyggingu álvera í landinu.

Ungir jafnaðarmenn átelja ráðherra Samfylkingarinnar harðlega fyrir að stuðla að tveimur nýjum álverum á Íslandi og ganga þar með gegn stefnu flokksins í umhverfismálum. Um leið ítreka UJ andstöðu sína við frekar uppbyggingu álvera í landinu.

Fyrir síðustu kosningar til Alþingis gaf Samfylkingin út stefnuna Fagra Ísland. Í henni kemur meðal annars fram að slá skulu “ákvörðunum um frekar stóriðjuframkvæmdir á frest þangað til fyrir liggur nauðsynleg heildarsýn yfir verðmæt náttúrusvæði Íslands og verndun þeirra hefur verið tryggð.”
Þeirri vinnu er ekki lokið.

Nú þegar Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hefur tekið skóflustungu að álveri í Helguvík og Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra endurnýjað viljayfirlýsingu um byggingu álvers á Bakka, telja Ungir jafnaðarmenn að ráðherrar Samfylkingarinnar hafi farið gróflega gegn þessari stefnu flokksins. Ekki þýðir að skýla sér bak við að ríkisstjórnin hafi ekki tæki til að stöðva það sem þegar hafi verið í farvatninu þegar Samfylkingin tók við ríkisstjórnartaumunum fyrir rúmu ári. Lágmark væri að reyna þá ekki að slá sig til riddara með því sem er andstætt stefnu flokksins.

Ungir jafnaðarmenn styðja stefnu flokksins þar sem lögð er áhersla á að örva nýsköpun og bæta aðstæður fyrir hátækniiðnað og sprotafyrirtæki.
Skemmst er að minnast tillagna Samfylkingarinnar um Nýja Ísland sem voru margverðlaunaðar á nýsköpunarþingi árið 2007.

Einnig er minnt á að verndun lands er nýting og að óspillt náttúra er auðlind í sjálfri sér. Íslendingar eiga ótæmandi möguleika á nýtingu þeirra miklu auðlinda sem felast jafnt í sérstæðri náttúru og endurnýjanlegum orkugjöfum.

Ungir jafnaðarmenn hafa lengi bent á að virkjun neðri hluta Þjórsár komi ekki til greina og benda á að Landsvirkjun heyrir undir iðnaðarráðherra, sem getur beitt sér fyrir að hætt verði við áform um að virkja. Að sjálfsögðu kemur eignarnám aldrei til greina og vilja Ungir jafnaðarmenn rifja upp orð forstjóra Landsvirkjunar um að orkan yrði ekki notuð til að knýja álver.

Að lokum vona Ungir jafnaðarmenn að ráðherrar Samfylkingarinnar sjái að sér og beiti sér gegn fleiri mengandi álverum. Það er hugrekki að horfa til framtíðar í stað skammtímalausna sem valda alvarlegum skaða til lengri tíma litið.

Deila

Facebook
Twitter
Ungir jafnaðarmenn

Nýlegar færslur

Uncategorized @is

Ungt jafnaðarfólk á Landsfundi

Þann 28. – 29. október síðastliðinn var haldinn Landsfundur Samfylkingarinnar – Jafnaðarflokks Íslands á Grand