Gleymd sannfæring

En aldeilis ekki. Dagný Jónsdóttir greiddi við fyrsta tækifæri atkvæði gegn viðbótarfjárveitingu til Háskóla Íslands. Hún hvorki studdi tillöguna eins og stúdentar hefðu fyrirfram búist við, né sat hún hjá. Hún kaus gegn tillögunni. Umrædd tillaga var kjörið tækifæri fyrrverandi framkvæmdastjóra Stúdentaráðs til að sýna vilja sinn í verki. Það er einfaldlega ekki oft sem forystumenn stúdenta fá jafngott tækifæri til að bæta hag stúdenta Háskóla Íslands. Í síðustu alþingiskosningum komst allstór hópur ungs fólks á þing. Þessi hópur átti það sameiginlegt að nánast allir í honum töluðu um að þeir vildu stuðla að betra menntakerfi, ekki síst með því að berjast fyrir bættum hag Háskóla Íslands.

Ung þingkona að nafni Dagný Jónsdóttir í Framsóknarflokki var í upphafi þings kjörin varaformaður menntamálanefndar Alþingis. Dagný Jónsdóttir var framkvæmdastjóri stúdentaráðs Háskóla Íslands fyrir rétt rúmu ári síðan og í ljósi þeirrar staðreyndar var hægt að búast við því nú kæmust málefni Háskólans loks í forgang hjá ríkisstjórnarflokkunum. Nú þegar aðeins eru rúmar tvær vikur eftir af þingstörfum fyrir jólafrí hefur fyrrverandi framkvæmdastjóri Stúdentaráðs lítið beitt sér í þágu Háskólans, heldur þvert á móti.

Stúdentaleiðtogi gegn fjárframlögum til Háskólans
Þessi fyrrverandi framkvæmdastjóri stúdentaráðs Háskóla Íslands fékk á dögunum einstakt tækifæri til að sýna stuðning sinn í verki að því er varðar Háskólann. Við aðra umræðu fjárlaganna kom Samfylkingin með breytingartillögu sem fólst verulegri hækkun fjárframlaga til Háskóla Íslands, alls um 740 milljón krónur. Óneitanlega myndu slíkar fjárhæðir bæta bágborna stöðu skólans mjög, þótt enn myndi vanta talsvert upp á. Það ætti Dagný að vita sem gekk vasklega fram fyrir hönd stúdenta og skrifaði greinar þar sem viðkvæðið var iðulega fjársvelti, fjársvelti. Og krafðist hún úrbóta hið fyrsta.

En aldeilis ekki. Dagný Jónsdóttir greiddi við fyrsta tækifæri atkvæði gegn viðbótarfjárveitingu til Háskóla Íslands. Hún hvorki studdi tillöguna eins og stúdentar hefðu fyrirfram búist við, né sat hún hjá. Hún kaus gegn tillögunni. Umrædd tillaga var kjörið tækifæri fyrrverandi framkvæmdastjóra Stúdentaráðs til að sýna vilja sinn í verki. Það er einfaldlega ekki oft sem forystumenn stúdenta fá jafngott tækifæri til að bæta hag stúdenta Háskóla Íslands.

Í morgunblaðsgrein 27. júní 2000 skrifaði Dagný sem nú kýs gegn auknum fjárframlögum til Háskólans að ,,Háskóla Íslands sárvantar peninga á flestum sviðum” og að það sé ,,mikilvægara en nokkru sinni fyrr að auka ríkisframlög til Háskóla Íslands.” En í fyrstu atkvæðagreiðslu Dagnýjar á Alþingi um málefni Háskóla Íslands ákveður hún að kjósa gegn auknum fjárveitingum til Háskólans. Rétt er að taka það fram að Dagný Jónsdóttir kaus einnig gegn 140 milljón króna viðbótarfjárveitingu Samfylkingarinnar til Háskólans á Akureyri.

Kúamjólkin fær sitt
Ólíkt hinum stjórnarandstöðuflokkunum, Vinstri grænum og Frjálslynda flokknum, lagði Samfylkingin fram sparnaðartillögur á móti hverri útgjaldatillögu. Ráðdeild getur því ekki verið ástæða þess að Dagný Jónsdóttir skuli kjósa gegn auknum fjárveitingum til Háskóla Íslands.

Það er þó rétt að halda því til haga að við sömu umræðu um fjárlög kusu Dagný og aðrir stjórnarþingmenn með ákveðinni hækkun til Háskóla Íslands. Sú hækkun voru heilar 5 milljónir króna sem er m.a. tímabundin fjárveiting til næringarfræðilegra rannsókna á kúamjólk. Sennilega hefur kúamjólkin haft sitt að segja þegar framsóknarkonan Dagný gerði upp hug sinn.

Gleymd kosningaloforð
Kosningaloforð Framsóknarflokksins í menntamálum frá því í vor eru fróðleg í ljósi efndaleysis þeirra. Því var lofað að ábyrgðarmannakerfi Lánasjóð íslenskra námsmanna yrði afnumið og að framfærslugrunnur námslána yrði endurskoðaður. Því var einnig lofað að endurgreiðsla námslána yrðu lækkuð til samræmis við eldri lánaflokk og hluti af lánum þeirra sem ljúka fullu námi innan tilskilins tíma myndi breytast í styrk. Ekkert hefur verið gert í þessum málum þrátt fyrir að varaformaður menntamálanefndar, Dagný Jónsdóttir, sé í einstakri aðstöðu til að bæta stöðu stúdenta Háskóla Íslands til muna.

Háskólastigið fær helmingi minna fé
Það er margt að að í íslenskum menntamálum. Háskólastigið býr við fjársvelti og það er alls ekki í því ástandi sem stjórnarherrarnir tala um það sé í. Þetta vita hins vegar stúdentar Háskóla Íslands. Samkvæmt nýjustu skýrslu OECD frá árinu 2003 kemur fram að opinber fjárframlög til háskólastigsins á Íslandi voru einungis um 0,8% af landsframleiðslu á meðan hin Norðurlöndin vörðu á bilinu 1,2%-1,7%, eða allt að helmingi hærri framlög. Ríkisstjórnin er því hálfdrættingur annarra ríkisstjórna þegar kemur að opinberum framlögum til háskólastigsins. Að óbreyttu fjárlagafrumvarpi stefnir í að Háskóli Íslands þurfi að synja tæplega 1.000 nemendum um námsvist á næsta ári.

Háskóli Íslands þarf því á stórátaki að halda ef vel á að vera. Sorglegt er að sjá fyrrum forystumann stúdenta í lykilstöðu á Alþingi greiða atkvæði gegn tillögu um hækkun fjárframlaga til Háskólans sem svo sannarlega þarf á liðsinni þingsins að halda. Rétt er að hvetja þingmanninn til að rifja upp málflutning sinn í Stúdentaráði.

Deila

Facebook
Twitter
Ungir jafnaðarmenn

Nýlegar færslur

Uncategorized @is

Ungt jafnaðarfólk á Landsfundi

Þann 28. – 29. október síðastliðinn var haldinn Landsfundur Samfylkingarinnar – Jafnaðarflokks Íslands á Grand