Fjársvelti í heimsfaraldri

Yfirlýsing Ungra jafnaðarmanna um stöðu heilbrigðiskerfisins á tímum COVID-19

Ungir jafnaðarmenn skora á þingmenn allra stjórnmálaflokka að sameinast tafarlaust um markvissar aðgerðir til að verja heilbrigðiskerfið og hindra að þjónusta við sjúklinga verði skert með stífum aðhaldskröfum á tímum heimsfaraldurs. 

Síðastliðnar vikur hefur COVID-19 herjað þungt á heilbrigðiskerfið með þeim afleiðingum að Landspítali var færður á neyðarstig. Hópsýking á Landakoti hefur verið miðpunktur athyglinnar og skýrsla gæða- og sýkingavarnadeildar Landspítalans um hópsýkinguna hefur varpað ljósi á þróun mála. Í henni kemur fram að samverkandi þættir tengdir aðstæðum og aðbúnaði, þar með talið húsnæði og mönnun, hafi átt hlut að máli. Umræða af þessu tagi um aðstöðu og aðbúnað á Landspítala er svo sannarlega ekki ný af nálinni og við umfjöllun um skýrsluna hefur langtímafjármögnun heilbrigðiskerfisins borið á góma. Eins og Alma Möller landlæknir benti á 12. nóvember síðastliðinn hefur COVID-19 dregið fram styrkleika og veikleika heilbrigðiskerfisins. Veikleikarnir hafa lengi verið þekktir. Húsnæðið er úrelt og plássleysið viðvarandi enda hefur biðin eftir nýjum spítala staðið yfir í meira en tvo áratugi. Nú loks hefur bygging Landspítala verið sett í forgang en þó með þeim vanköntum að ákveðnar deildir hafa orðið útundan í fyrirhugaðri uppbyggingu. Á meðan er reynt að plástra opin sár Landspítalans sem horfir fram á 4,3 milljarða króna „hagræðingarkröfu“ næsta árið. Kröfu sem mun, ef haldið til streitu, koma til með að skerða sjúkrahússþjónustu og torvelda styttingu biðlista eftir heilbrigðisþjónustu sem hafa orðið til vegna kórónuveirufaraldursins.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur kemur fram að íslenska heilbrigðiskerfið eigi að standast samanburð við það sem best gerist í heiminum, sem og að allir landsmenn eigi að fá notið góðrar þjónustu, óháð efnahag og búsetu. Í nýjustu skýrslu OECD um fjármögnun heilbrigðiskerfa, ,,Health at a Glance 2020”, kemur fram að Ísland varði um 7,3% af vergri landsframleiðslu í opinbera heilbrigðisþjónustu árið 2019 sem er um tveimur prósentustigum lægra en hlutfall Svíþjóðar og Noregs. Fjármögnun er síður en svo eini mælikvarðinn á hvar Ísland stendur samanborið við önnur lönd en það getur gefið vísbendingu um að spýta þurfi í lófana og auka fjárveitingar til opinbera kerfisins með gæði þjónustunnar í fyrirrúmi. Heilbrigðiskerfið hefur verið undirfjármagnað allt frá því fyrir hrun. Ljóst er að viðhaldsskuldin sem verður til þegar „hagrætt“ er með frestun á viðhaldi húsnæðis og búnaðar hefur alvarlegar og langvarandi afleiðingar í för með sér. 

Ungir jafnaðarmenn vilja að á Íslandi sé rekið öflugt opinbert heilbrigðiskerfi sem veitir landsmönnum gæðaþjónustu óháð efnahag og búsetu, kerfi þar sem heilbrigðisstarfsfólk sér sig ekki knúið til að lýsa yfir hættuástandi á bráðamóttöku eða legudeildum Landspítalans með reglulegu millibili. Innan þeirrar framtíðarsýnar rúmast ekki vanræksla og skemmdarverk á hinu opinbera kerfi í skjóli nýfrjálshyggju Sjálfstæðisflokksins. Þar rúmast ekki heldur hugmyndir um tilslakanir á árangursríkum sóttvarnaraðgerðum sem gætu falið í sér að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að neita  bráðveikum einstaklingum um öndunarvélar eins og sést hefur víða erlendis þar sem brugðist var seint og illa við faraldrinum. 

Í COVID-19 faraldrinum sem ríður nú yfir skora Ungir jafnaðarmenn á stjórnarflokkana og alla flokka á Alþingi að standa vörð um opinbera heilbrigðiskerfið, sjá til þess að hraða megi nauðsynlegum framkvæmdum frekar en fresta þeim og að ráðist verði í kraftmiklar aðgerðir til að laða faglært fólk til starfa. Þá skora Ungir jafnaðarmenn á forystu og flokksstofnanir Sjálfstæðisflokksins að taka skýra og afgerandi afstöðu gegn málflutningi þingmanna flokksins sem kalla eftir því að lífi og heilsu fólks verði fórnað og veirunni gefinn laus taumurinn. 

Deila

Facebook
Twitter
Ungir jafnaðarmenn

Nýlegar færslur

Uncategorized @is

Ungt jafnaðarfólk á Landsfundi

Þann 28. – 29. október síðastliðinn var haldinn Landsfundur Samfylkingarinnar – Jafnaðarflokks Íslands á Grand